SØNDAGSJAZZ – 17 JUNI 2018

17.00-20.00    17 jun 2018    Axelborg Bodega 

Claus Forchhammer/Annette Strauss

Denne 3. Søndag har vi fået Parret – Claus Forchhammer/Annette Strauss til at underholde os her på AB. Så husk bordbestillingen.